Dobra wiadomość dla piotrkowskich gospodarstw domowych – cena ciepła systemowego w Piotrkowie Trybunalskim nie wzrośnie do połowy 2025 r.

W związku z wejściem w życie ustawy o bonie energetycznym (…), która przedłuża ochronę dla gospodarstw domowych, podmiotów użyteczności publicznej i innych „odbiorców wrażliwych” przed wzrostem cen energii (w tym ciepła systemowego), średnia jednoczłonowa cena ciepła dla gospodarstw domowych wynosząca aktualnie w Piotrkowie Trybunalskim 147,92 zł/GJ, od 1 lipca 2024 r. wynosić będzie 146,86 zł/GJ…

Przetarg w formule „wybuduj” rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów

Ogłaszamy przetarg w formule „wybuduj” rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów na odcinku od sieci magistralnej w rejonie studni S-27A/1 przy ul. Jerozolimskiej, wzdłuż ul. Jerozolimskiej do ul. Litewskiej z rozgałęzieniem do ul. Wojska Polskiego / Pereca (etap I: budowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej na odcinku od z1p1 w ul. Jerozolimskiej do z31p31 w ul. Zamkowej w…

Prace remontowe sieci ciepłowniczej w dniach 14-15 maja 2024

W związku z zaplanowanymi pracami remontowymi sieci ciepłowniczej (montaż przepustnic w komorze K-5, ul. Szklarska / ul. Dmowskiego) informujemy, że w dniu 14 maja od 8.00 zostanie wstrzymana  dostawa ciepła na potrzeby c.w.u. do węzłów cieplnych zasilanych z komór ciepłowniczych: K-8, K-7, K-6, K-5 i K-1A. Dla większości odbiorców dostawa ciepła przywrócona zostanie w dniu…

Na sprzedaż 200 ton miału węglowego

Uwaga – oferta nie dotyczy gospodarstw domowych (oraz instalacji poniżej 1MW) Posiadamy do sprzedaży miał węglowy II A w ilości 199,44 ton: wartość opałowa w stanie roboczym 22 700 kJ/kg, zawartość siarki w stanie roboczym 0,48%, zawartość popiołu 21,28%. Węgiel pochodzi z KW Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic. Cena węgla netto: bez akcyzy 550 zł/tonę, z akcyzą…

Na sprzedaż spycharka gąsienicowa CATERPILLAR D5M LGP 1998 r.

W dniu 26 marca 2024 r. o godzinie 12:00 przy ul. Rolniczej 75 w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się przetarg ustny (licytacja); wystawimy na sprzedaż sprawną spycharkę gąsienicową CATERPILLAR typ D5M LGP o mocy 82 kW, wyprodukowaną w roku 1998, stan licznika 14 845 mth. Cena wywoławcza 90 tys. zł netto.   Zachęcamy do obejrzenia sprzętu…

Wp,c = 1,58 (za rok 2023)

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim eksploatowanej przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. za rok 2023 Uprzejmie informujemy, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim eksploatowanej przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o., bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i…