Wp,c = 1,58 (za rok 2023)

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim eksploatowanej przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. za rok 2023 Uprzejmie informujemy, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim eksploatowanej przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o., bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i…

Uruchomiliśmy fotowoltaikę na terenie ciepłowni C1 w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 25 września 2023 r. na terenie ciepłowni C1 przy ul. Orlej 11 w Piotrkowie Trybunalskim została uruchomiona instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,5 kWp. Jest to nasza druga taka instalacja – pierwszą uruchomiliśmy dla ciepłowni C2 przy ul. Rolniczej 75. Zdecydowaliśmy o wykorzystaniu fotowoltaiki do produkcji ciepła aby zmniejszyć koszty energii elektrycznej i tym…

Przetarg na dostawę energii elektrycznej na 2024 (rozstrzygnięty)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej dla potrzeb naszej spółki. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem „ Energia elektryczna ” w terminie do 31 sierpnia 2023 do godziny 15.00 na adres siedziby spółki. Informacji w sprawie przetargu udzielają:…

WP,c = 1,67 (za 2022)

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim eksploatowanej przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. za rok 2022 Uprzejmie informujemy, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim eksploatowanej przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o., bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i…

Niższe ceny gazu i węgla

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o. informuje, że reagując na bieżącą sytuację na rynku paliw, wynegocjowała nowe ceny gazu i węgla. Cena gazu (netto) ujęta w obowiązującej taryfie dla ciepła wynosi 771,41 zł/MWh. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. cena gazu została obniżona do 629,84 zł/MWh, a następnie od 1 lipca 2023 r. ulegnie obniżeniu do poziomu 298,83 zł/MWh, zgodnie z…

Prezes Elektrociepłowni odpowiada na pytania o piotrkowskie ciepło

Piotrkowskie ciepło – pytania i odpowiedzi 1. Dlaczego Elektrociepłownia zawarła umowę na dostawę paliwa gazowego z PGNiG a nie innym dostawcą? Paliwo gazowe dla Ciepłowni C2 jest dostarczane w ramach umowy kompleksowej zawartej w dniu 25 października 2022 r. z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Umowę podpisano w trakcie trwającego kryzysu energetycznego i zawirowań…

Piotrkowskie ceny ciepła dla odbiorców uprawnionych na tle cen miast regionu

Ceny ciepła i mocy zamówionej dla odbiorców uprawnionych obowiązujące od 1 marca 2023 (z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2023) w Piotrkowie Trybunalskim i innych miastach regionu lp. miejscowość cena ciepła zł/GJ cena za moc zamówioną zł/MW/m-c min max min max 1 Koluszki 80,89 19683,75 2 Kutno 81,61 7783,96 3 Łask 80,16 90,13 9136,51 18790,67…