Przetarg na projekt i budowę sieci ciepłowniczej wysokich parametrów

Zapraszamy do składania ofert „Zaprojektuj i wybuduj rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów na odcinku od sieci w rejonie komory K-11/1 przy Al. Armii Krajowej w kierunku ulicy Szkolnej, wzdłuż ulicy Szkolnej do ulicy Przyszłej i ulicą Przyszłą do ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim” Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o.o., ul. Rolnicza 75, 97-300…

Awaria magistralnej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dmowskiego 37

Usuwamy awarię magistralnej sieci ciepłowniczej (2 x dn300) w rejonie ul. Dmowskiego 37, skutkiem czego w dniu 23 marca 2022 r. (środa) od godziny 9.00 zmuszeni będziemy wstrzymać dostawę ciepła do obiektów zlokalizowanych pomiędzy ulicami: Dmowskiego, Energetyków, Al. Concordii, Al. Sikorskiego, Poprzeczna. Planowany termin wznowienia dostawy ciepła tego samego dnia (23 marca 2022 r.) w…

Zmiana cen i stawek opłat za ciepło od 5 kwietnia 2022 r.

Istotny wzrost kosztów zakupu paliwa oraz kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, zmusił nas do wystąpienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat. Prezes Urzędu Regulacji…

Awaria magistralnej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dmowskiego 20a

Usuwamy awarię magistralnej sieci ciepłowniczej (2 x dn400), skutkiem czego w dniu 17 marca 2022 r. (czwartek) od godziny 9.00 zmuszeni będziemy wstrzymać dostawę ciepła do obiektów zlokalizowanych pomiędzy ulicami: Dmowskiego, Energetyków, Al. Concordii, Al. Sikorskiego, Al. Armii Krajowej, Górna. Planowany termin wznowienia dostawy ciepła tego samego dnia (17 marca 2022 r.) w godzinach nocnych.…