13 października 2020 r. – awaria ciepłociągu – przerwa w dostawie ciepła

Informujemy, iż w nocy 12/13 października nastąpiła awaria rozdzielczej sieci ciepłowniczej 2 x dn350 zlokalizowanej w terenie zieleni w okolicy bloku przy ul. Belzackiej 64 bl.2a. Niezwłocznie przystępujemy do prac związanych z usunięciem awarii.
13 października od wczesnych godzin porannych wstrzymana została dostawa ciepła na potrzeby c.o. i c.w. do wszystkich obiektów zasilanych z komory ciepłowniczej K-9 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Sikorskiego. Wystąpi brak dostaw ciepła do obiektów zlokalizowanych w kwartale ulic: Armii Krajowej, Sikorskiego, 800-lecia, Słowackiego, Kostromska, Armii Krajowej (poniżej mapka rejonu objętego wyłączeniem dostaw ciepła).
Przewidywany termin usunięcia awarii i wznowienia dostawy ciepła w dniu 14 października w godzinach wieczornych.
Za trudności związane z brakiem ciepła przepraszamy.
Prosimy poszczególne Administracje budynków o powiadomienie mieszkańców. Jednocześnie informujemy, że do obowiązków administracji budynków należy zabezpieczenie instalacji wewnętrznej.

zasięg skutków awarii (teren objęty wyłączeniem dostawy ciepła)

teren objęty wyłączeniem dostawy ciepła

Pogotowie ciepłownicze

W przypadku zauważonych nieprawidłowości w pracy miejskiego systemu ciepłowniczego – braku dostaw ciepła do odbiorców, awarii, zakłóceń w pracy węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczej eksploatowanych przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. prosimy o informację telefoniczną na niżej wymienione numery telefonów dyżurnych:

W przypadku wystąpienia zakłóceń pracy instalacji centralnego ogrzewania bądź ciepłej wody użytkowej w budynkach, zgłoszenia prosimy kierować w pierwszej kolejności do właściwej administracji budynku lub służb przez nie zorganizowanych.