Prace remontowe sieci ciepłowniczej w dniach 14-15 maja 2023

W związku z zaplanowanymi pracami remontowymi sieci ciepłowniczej (montaż przepustnic w komorze K-5, ul. Szklarska / ul. Dmowskiego) informujemy, że w dniu 14 maja od 8.00 zostanie wstrzymana  dostawa ciepła na potrzeby c.w.u. do węzłów cieplnych zasilanych z komór ciepłowniczych: K-8, K-7, K-6, K-5 i K-1A.

Dla większości odbiorców dostawa ciepła przywrócona zostanie w dniu 15 maja do 12.00, dla pozostałych w dniu 16 maja do 12.00.

wykaz węzłów i budynków, do których zostanie wstrzymana dostawa ciepła

Za trudności związane z brakiem ciepłej wody przepraszamy

Pogotowie ciepłownicze

W przypadku zauważonych nieprawidłowości w pracy miejskiego systemu ciepłowniczego – braku dostaw ciepła do odbiorców, awarii, zakłóceń w pracy węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczej eksploatowanych przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. prosimy o informację telefoniczną na niżej wymienione numery telefonów dyżurnych:

W przypadku wystąpienia zakłóceń pracy instalacji centralnego ogrzewania bądź ciepłej wody użytkowej w budynkach, zgłoszenia prosimy kierować w pierwszej kolejności do właściwej administracji budynku lub służb przez nie zorganizowanych.