O spółce

Zawiązanie spółki

Dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (14.08.2019 r.) Pan Krzysztof Chojniak, działający jako Prezydent na rzecz gminy – Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na mocy Uchwały Nr K/130/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski, zawiązał Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedzibą Spółki jest miasto Piotrków Trybunalski.
Założycielem Spółki jest Miasto Piotrków Trybunalski .

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki są usługi, handel i wytwórczość, a w szczególności według PKD 2007:

  • 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
  • 35.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej,
  • 35.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej,
  • 35.13 .Z – dystrybucja energii elektrycznej,
  • 35.14.Z – handel energią elektryczną,
  • 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  • 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych,
  • 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

 

Władze spółki

 

Zarząd

Marek Krawczyński – Prezes Zarządu

 

Rada nadzorcza

Andrzej Kacperek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Stankowski

Zbigniew Włodarczyk

Dane Kontaktowe

ul. Rolnicza 75 | 97-300 Piotrków Tryb.

tel. 44 645-16-05 tel./fax. 44 645-16-04

sekretariat@ec-piotrkow.pl

Jak dojechać