STRUKTURA PALIW

Zgodnie z art.116 ust.13 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.478) MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształacania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej w 2019 roku wynosił 0%.

Na podstawie §23.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w okresie grzewczym 2020 - 2021

Źródło energii

Udział procentowy

Odnawialne źródło energii

0%

Węgiel kamienny (miał węglowy II A)

100%

Węgiel brunatny

0%

Gaz ziemny

0%

Energetyka jądrowa

0%

Inne

0%

Wpływ wytwarzania ciepła na środowisko w okresie grzewczym 2020 - 2021

Rodzaj zanieczyszczenia

Ilość [Mg]

Dwutlenek węgla CO2

82340

Tlenek węgla CO

58,0

Dwutlenek siarki SO2

368,3

Dwutlenek azotu NO2

109,2

Pył

111,5

Dane Kontaktowe

ul. Rolnicza 75 | 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 645-16-05 tel./fax. 44 645-16-04

sekretariat@ec-piotrkow.pl

Jak dojechać