ŹRÓDŁA CIEPŁA ZASILAJĄCE SYSTEM CIEPŁOWNICZY PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Na potrzeby odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim pracują dwa źródła ciepła, ciepłownia C1 zlokalizowana przy ul. Orlej 11 i ciepłownia C2 zlokalizowana przy ul. Rolniczej 75. W obu źródłach zainstalowanych jest razem 5 kotłów wodnych WR 25 o łącznej mocy znamionowej 116,3 MW.

Kocioł WR-25 przeznaczony jest do podgrzewania wody w sieci ciepłowniczej. Wykonany jest w układzie 3-ciągowym i umieszczony na własnej konstrukcji. Kocioł opalany jest miałem węglowym spalanym na podwójnym ruchomym ruszcie mechanicznym. Komora paleniskowa jest całkowicie opromieniowana.

Główne elementy funkcjonalne kotła to:

  • ruszt mechaniczny,
  • wentylatory powietrza podmuchowego,
  • wentylatory wyciągowe spalin.

Układy współpracujące to:

  • układ pompowni wody obiegowej,
  • układ przygotowania wody kotłowej (zmiękczalnia),
  • układ odżużlania,
  • układ odpylania i transportu lotnego koksiku.

Utrzymywanie właściwych parametrów wody (przepływ, temperatura, ciśnienie) umożliwiają zestawy pomp obiegowych, mieszających, uzupełniających i stabilizujących. Ubytki wody sieciowej w źródle i sieci ciepłowniczej uzupełniane są wodą zmiękczoną przygotowywaną w stacji uzdatniania wody o wydajności zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie systemu pracującą w oparciu o technologię uzdatniania wody za pomocą żywic jonowymiennych.

Wybrane napędy urządzeń wyposażone są w przemienniki częstotliwości umożliwiające płynną regulację obrotów, co umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej a tym samym wydajność tych urządzeń w zależności od obciążenia cieplnego kotła.

Dane Kontaktowe

ul. Rolnicza 75 | 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 645-16-05 tel./fax. 44 645-16-04

sekretariat@ec-piotrkow.pl

Jak dojechać