Instalacja fotowoltaiczna dla ciepłowni C2 przy ul. Rolniczej 75 o mocy 50 kWp

Prosimy o złożenie oferty (do 5 marca 2024) w zakresie nabycia, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej dla ciepłowni C2 przy ul. Rolniczej 75 w Piotrkowie Trybunalskim. Opis przedmiotu zamówienia i pozostałe informacje w zapytaniu ofertowym   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Protokół komisji przetargowej z dnia 7 marca 2024240307 Wykaz ofert C2     wzór…

Instalacja fotowoltaiczna dla ciepłowni C1 przy ul. Orlej 11 o mocy 50 kWp

Prosimy o złożenie oferty (do 5 marca 2024) w zakresie nabycia, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej dla ciepłowni C1 przy ul. Orlej 11 w Piotrkowie Trybunalskim. Opis przedmiotu zamówienia i pozostałe informacje w zapytaniu ofertowym     Protokół komisji przetargowej z dnia 12 marca 2024 Zaktualizowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Protokół komisji przetargowej z…

Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych (6 rozłącznych zadań). Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o.o., ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski. Rozpatrzymy wyłącznie te oferty, które wpłyną do siedziby Spółki do dnia 07.03.2024 r.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zapytanie ofertowe Wzór umowy Zadania: 1. Warunki przyłaczenia…