Budowa dwóch gazowych źródeł ciepła w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłaszamy przetarg nieograniczony na budowę dwóch gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 (Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75 (Ciepłownia C-2). Postępowanie prowadzone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Ogłoszenie o przetargu w witrynie TED   kompletna dokumentacja SWZ Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – projekt umowy    …

Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa dwóch gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 (Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75 (Ciepłownia C-2).” Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o. o., ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski. Rozpatrzymy wyłącznie te oferty, które wpłyną do…

Budowa dwóch gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 (Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75 (Ciepłownia C-2)

Ogłaszamy przetarg nieograniczony na budowę dwóch gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 (Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75 (Ciepłownia C-2). Postępowanie prowadzone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Uwaga – Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 listopada 2021 r. godzina 9.00 Uwaga!!! – problem ze złożeniem oferty na Formularzu składania…

Przetarg na dokumentację projektową nowych źródeł ciepła

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej nowych źródeł ciepła wytwarzających ciepło i docelowo energię elektryczną, wykorzystując jako paliwo gaz ziemny, zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim (C1 przy ul. Orlej 11 i C2 przy ul. Rolniczej 75). SIWZ załączniki 1, 2, 4 i 5 załącznik 3 załącznik 6 Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp.…