Uruchomiliśmy fotowoltaikę na terenie ciepłowni C1 w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 25 września 2023 r. na terenie ciepłowni C1 przy ul. Orlej 11 w Piotrkowie Trybunalskim została uruchomiona instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,5 kWp. Jest to nasza druga taka instalacja – pierwszą uruchomiliśmy dla ciepłowni C2 przy ul. Rolniczej 75. Zdecydowaliśmy o wykorzystaniu fotowoltaiki do produkcji ciepła aby zmniejszyć koszty energii elektrycznej i tym…

Przetarg w formule „wybuduj” rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów

Ogłaszamy przetarg w formule „wybuduj” rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów na odcinku od sieci rozdzielczej 2 x DN150/250 w rejonie ul. Dąbrowskiego działka nr 70/2 obręb 22 w kierunku ul. Grota -Roweckiego i POW w celu podłączenia do sieci ciepłowniczej budynku Centrum Przesiadkowego przy ul. Grota-Roweckiego 1 i POW 12 w Piotrkowie Trybunalskim. Ofertę należy…

Przetarg na dostawę energii elektrycznej na 2024 (rozstrzygnięty)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej dla potrzeb naszej spółki. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem „ Energia elektryczna ” w terminie do 31 sierpnia 2023 do godziny 15.00 na adres siedziby spółki. Informacji w sprawie przetargu udzielają:…

Przerwa w dostawie ciepłej wody w nocy z 16 na 17 sierpnia

Informujemy, że w związku z koniecznością wymiany odpowietrzenia na magistralnej sieci ciepłowniczej w komorze K-9 zlokalizowanej w rejonie ulic Armii Krajowej / Sikorskiego, w dniu 16.08.2023 od godziny 22.00 do godzin porannych w dniu 17.08.2023 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do odbiorców zasilanych z sieci ciepłowniczej. Za trudności związane z brakiem ciepłej wody przepraszamy.…