Zgodnie ze zmianami przepisów ustawy „w zakresie niektórych źródeł ciepła” oraz decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki cena ciepła systemowego w Polsce nie powinna być wyższa niż cena z 30 września 2022 powiększona o 40% (netto bez podatku VAT).

W Piotrkowie Trybunalskim cena ciepła systemowego w porównaniu do ceny z 30 września 2022 wzrosła o 31,73%.

Cena ciepła dla uprawnionych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego od dnia 1 marca 2023 (z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2023) zmniejszyła się o 20%.

Biorąc powyższe zarządcy nieruchomości powinni obniżyć zaliczki na ciepło o minimum 20%.

Otrzymujemy informacje od mieszkańców, że nie wszystkie administracje  zmniejszyły w odpowiedniej wysokości zaliczki na ciepło. Dlatego mieszkańcy, którzy mają wątpliwości, czy obniżka zaliczek za ciepło jest prawidłowo wyliczona (nie jest za mała) powinni zgłosić się do zarządców swoich nieruchomości o ponowne ich przeliczenie.

Prezes Zarządu Marek Krawczyński

 

 

Piotrkowskie

ciepło sieciowe

komfort i bezpieczeństwo użytkowania

Dnia 14 sierpnia 2019 r. Pan Krzysztof Chojniak – Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, działając w imieniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w wykonaniu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr IX/130/19 z dnia 26 czerwca 2019, zawiązał Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

AKTUALNOŚCI

Pogotowie ciepłownicze

W przypadku zauważonych nieprawidłowości w pracy miejskiego systemu ciepłowniczego – braku dostaw ciepła do odbiorców, awarii, zakłóceń w pracy węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczej eksploatowanych przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. prosimy o informację telefoniczną na niżej wymienione numery telefonów dyżurnych:

W przypadku wystąpienia zakłóceń pracy instalacji centralnego ogrzewania bądź ciepłej wody użytkowej w budynkach, zgłoszenia prosimy kierować w pierwszej kolejności do właściwej administracji budynku lub służb przez nie zorganizowanych.

USŁUGI DODATKOWE

Budowa

Modernizacja

Remont

sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych

Aktualna taryfa z dnia 1 stycznia 2023 r.

Aktualna taryfa z dnia 1 czerwca 2020 r.

Dane Kontaktowe

ul. Rolnicza 75 | 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 645-16-05 tel./fax. 44 645-16-04

sekretariat@ec-piotrkow.pl

Jak dojechać

Strona zgodna ze standardem biuletynu informacji publicznej