Zmiana taryfy w zakresie cen i stawek na ciepło obowiązująca od 1 maja 2023 r.

***************************************************************************************

***************************************************************************************

Ceny i stawki opłat dla odbiorców uprawnionych od 1 marca 2023

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 295), która weszła w życie dnia 15 lutego 2023 r. oraz z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącą wdrażania mechanizmu maksymalnej ceny ciepła, Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami wyszczególnionymi w art. 4 ust. 1 ustawy od dnia 1 marca 2023 r. ceny i stawki opłat (netto bez podatku VAT) zamieszczone w poniższej tabeli:
Obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r. średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę za usługi przesyłowe dla odbiorców uprawnionych wynosiła 170,83 zł/GJ netto. Od 1 marca 2023 r. cena dostawy ciepła z uwzględnieniem wszystkich cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej dla odbiorców uprawnionych będzie wynosiła netto (bez podatku VAT):

                                                 dla grupy II.1 – 148,60 zł/GJ

                                                 dla grupy II.A – 146,61 zł/GJ

                                                 dla grupy II.2 – 133,02 zł/GJ

średnia dla wszystkich grup taryfowych – 137,28 zł/GJ

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o. wystąpi do Zarządcy Rozliczeń o wyrównanie różnicy pomiędzy średnią ceną wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe a wprowadzoną od 1 marca 2023 r. ceną dostawy ciepła za okres od 1 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r. Po otrzymaniu zwrotu, w terminie 7 dni spółka dokona korekty rozliczeń z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy.

***************************************************************************************

Zmiana taryfy w zakresie cen i stawek na ciepło obowiązująca od 1 maja 2023 r.

***************************************************************************************

Taryfa na ciepło od 1 stycznia 2023 r.

***************************************************************************************

Zmiana taryfy w zakresie cen i stawek na ciepło obowiązująca od 5 kwietnia 2022 r.

***************************************************************************************

Zmiana taryfy w zakresie cen i stawek za ciepło obowiązująca od 1 lutego 2022 r.

***************************************************************************************

Taryfa na ciepło obowiązująca od 1 września 2021 r.

***************************************************************************************

Taryfa na ciepło obowiązująca od 1 lipca 2020 r.

Dane Kontaktowe

ul. Rolnicza 75 | 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 645 16 05 tel./fax. 44 645 16 04

sekretariat@ec-piotrkow.pl

Jak dojechać

Button name