Taryfa na ciepło w zakresie cen i stawek na ciepło obowiązująca od 1 stycznia 2024 r.

***************************************************************************************

***************************************************************************************

Ceny i stawki opłat dla odbiorców uprawnionych od 1 stycznia 2024

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. Ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, wprowadzamy w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. do rozliczeń z odbiorcami wyszczególnionymi w art. 4 ust. 1 ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023, poz. 1772 z późniejszymi zmianami) niżej wymienione ceny i stawki opłat.

***************************************************************************************

Taryfa na ciepło w zakresie cen i stawek na ciepło obowiązująca od 1 stycznia 2024 r.

***************************************************************************************

Zmiana taryfy w zakresie cen i stawek na ciepło obowiązująca od 1 maja 2023 r.

***************************************************************************************

Taryfa na ciepło od 1 stycznia 2023 r.

***************************************************************************************

Zmiana taryfy w zakresie cen i stawek na ciepło obowiązująca od 5 kwietnia 2022 r.

***************************************************************************************

Zmiana taryfy w zakresie cen i stawek za ciepło obowiązująca od 1 lutego 2022 r.

***************************************************************************************

Taryfa na ciepło obowiązująca od 1 września 2021 r.

***************************************************************************************

Taryfa na ciepło obowiązująca od 1 lipca 2020 r.

Dane Kontaktowe

ul. Rolnicza 75 | 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 645 16 05 tel./fax. 44 645 16 04

sekretariat@ec-piotrkow.pl

Jak dojechać

Button name