Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych (6 rozłącznych zadań). Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o. o., ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski. Rozpatrzymy wyłącznie te oferty, które wpłyną do siedziby Spółki do dnia 07.03.2024 r. Zapytanie ofertowe Wzór umowy Zadania: 1. Warunki przyłaczenia – budynek Hali Sportowej przy ul.…

Przetarg na dostawę energii elektrycznej na 2024 (rozstrzygnięty)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej dla potrzeb naszej spółki. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem „ Energia elektryczna ” w terminie do 31 sierpnia 2023 do godziny 15.00 na adres siedziby spółki. Informacji w sprawie przetargu udzielają:…