Wp,c = 1,58 (za rok 2023)

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim eksploatowanej przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. za rok 2023 Uprzejmie informujemy, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim eksploatowanej przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o., bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i…

Wyprzedaż sprzętu labolatoryjnego

Prosimy o składanie ofert zakupu na niżej wymienione sprzęty w terminie do 12 marca 2024. Kalorymetr półautomatyczny KL 10 + bomba kalorymetryczna nr 11081 nr 0057/06/20 Młynek laboratoryjny MFC z wyposażeniem Piec laboratoryjny muflowy – CZYLOK 20-1150 oC Bomba kalorymetryczna nr 11922 Suszarka laboratoryjna RF 53 Binder Red line Waga elektroniczna nieautomatyczna 10 kg –…

Instalacja fotowoltaiczna dla ciepłowni C2 przy ul. Rolniczej 75 o mocy 50 kWp

Prosimy o złożenie oferty (do 5 marca 2024) w zakresie nabycia, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej dla ciepłowni C2 przy ul. Rolniczej 75 w Piotrkowie Trybunalskim. Opis przedmiotu zamówienia i pozostałe informacje w zapytaniu ofertowym   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Protokół komisji przetargowej z dnia 7 marca 2024240307 Wykaz ofert C2     wzór…

Instalacja fotowoltaiczna dla ciepłowni C1 przy ul. Orlej 11 o mocy 50 kWp

Prosimy o złożenie oferty (do 5 marca 2024) w zakresie nabycia, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej dla ciepłowni C1 przy ul. Orlej 11 w Piotrkowie Trybunalskim. Opis przedmiotu zamówienia i pozostałe informacje w zapytaniu ofertowym     Protokół komisji przetargowej z dnia 12 marca 2024 Zaktualizowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Protokół komisji przetargowej z…

Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych (6 rozłącznych zadań). Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o.o., ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski. Rozpatrzymy wyłącznie te oferty, które wpłyną do siedziby Spółki do dnia 07.03.2024 r.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zapytanie ofertowe Wzór umowy Zadania: 1. Warunki przyłaczenia…

O wytwarzaniu ciepła w Piotrkowie Trybunalskim… jeszcze raz

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o., opublikowała nową taryfę dla ciepła, która obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Kalkulacja ceny i stawki opłat – podobnie jak poprzednie – została dokonana w oparciu o koszty uzasadnione, wśród których największą pozycją jest paliwo gazowe. – Zaczynaliśmy w bardzo trudnym czasie dla rynku, ale podjęliśmy słuszne decyzje, dzięki którym obecnie…