Instalacja fotowoltaiczna dla ciepłowni C2 przy ul. Rolniczej 75 o mocy 50 kWp

Prosimy o złożenie oferty (do 5 marca 2024) w zakresie nabycia, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej dla ciepłowni C2 przy ul. Rolniczej 75 w Piotrkowie Trybunalskim. Opis przedmiotu zamówienia i pozostałe informacje w zapytaniu ofertowym   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Protokół komisji przetargowej z dnia 7 marca 2024240307 Wykaz ofert C2     wzór…

Instalacja fotowoltaiczna dla ciepłowni C1 przy ul. Orlej 11 o mocy 50 kWp

Prosimy o złożenie oferty (do 5 marca 2024) w zakresie nabycia, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej dla ciepłowni C1 przy ul. Orlej 11 w Piotrkowie Trybunalskim. Opis przedmiotu zamówienia i pozostałe informacje w zapytaniu ofertowym     Protokół komisji przetargowej z dnia 12 marca 2024 Zaktualizowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Protokół komisji przetargowej z…

Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych (6 rozłącznych zadań). Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o.o., ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski. Rozpatrzymy wyłącznie te oferty, które wpłyną do siedziby Spółki do dnia 07.03.2024 r.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zapytanie ofertowe Wzór umowy Zadania: 1. Warunki przyłaczenia…

Przetarg w formule „wybuduj” rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów

Ogłaszamy przetarg w formule „wybuduj” rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów na odcinku od sieci rozdzielczej 2 x DN150/250 w rejonie ul. Dąbrowskiego działka nr 70/2 obręb 22 w kierunku ul. Grota -Roweckiego i POW w celu podłączenia do sieci ciepłowniczej budynku Centrum Przesiadkowego przy ul. Grota-Roweckiego 1 i POW 12 w Piotrkowie Trybunalskim. Ofertę należy…

Przetarg na projekt i budowę sieci ciepłowniczej wysokich parametrów

Zapraszamy do składania ofert „Zaprojektuj i wybuduj rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów na odcinku od sieci w rejonie komory K-11/1 przy Al. Armii Krajowej w kierunku ulicy Szkolnej, wzdłuż ulicy Szkolnej do ulicy Przyszłej i ulicą Przyszłą do ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim” Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o.o., ul. Rolnicza 75, 97-300…

Przetarg na wykonanie i dostawę węzła cieplnego dla potrzeb budynku Zaplecza C-2 (była SUW) przy ul. Rolniczej 75

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę węzła cieplnego dla potrzeb budynku Zaplecza C-2 (była SUW) przy ul. Rolniczej 75 w celu umożliwienia podłączenia do sieci ciepłowniczej budynku Zaplecza C-2 (zmiana miejsca zasilania). Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o.o., ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski. Termin składania ofert – 10.03.2022 r. Zamawiający zastrzega…

Przetarg na projekt i budowę sieci ciepłowniczej wysokich parametrów

Zapraszamy do składania ofert „Zaprojektuj i wybuduj rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów na odcinku od sieci w rejonie komory K-11/1 przy Al. Armii Krajowej w kierunku ulicy Szkolnej, wzdłuż ulicy Szkolnej do ulicy Przyszłej i ulicą Przyszłą do ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim” Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o.o., ul. Rolnicza 75, 97-300…

Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych i sieci rozdzielczej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych i sieci rozdzielczej (12 rozłącznych zadań). Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o. o., ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski. Rozpatrzymy wyłącznie te oferty, które wpłyną do siedziby Spółki do dnia 26.01.2022 r. Zapytanie ofertowe Wzór umowy Zadania: warunki przyłączenia – Budynek A ul.…

Budowa dwóch gazowych źródeł ciepła w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłaszamy przetarg nieograniczony na budowę dwóch gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 (Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75 (Ciepłownia C-2). Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 ze…