Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych i sieci rozdzielczej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych i sieci rozdzielczej (12 rozłącznych zadań). Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o. o., ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski. Rozpatrzymy wyłącznie te oferty, które wpłyną do siedziby Spółki do dnia 26.01.2022 r. Zapytanie ofertowe Wzór umowy Zadania: warunki przyłączenia – Budynek A ul.…

Budowa dwóch gazowych źródeł ciepła w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłaszamy przetarg nieograniczony na budowę dwóch gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 (Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75 (Ciepłownia C-2). Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 ze…

Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa dwóch gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 (Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75 (Ciepłownia C-2).” Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o. o., ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski. Rozpatrzymy wyłącznie te oferty, które wpłyną do…

Budowa dwóch gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 (Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75 (Ciepłownia C-2)

Ogłaszamy przetarg nieograniczony na budowę dwóch gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 (Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75 (Ciepłownia C-2). Postępowanie prowadzone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Uwaga – Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 listopada 2021 r. godzina 9.00 Uwaga!!! – problem ze złożeniem oferty na Formularzu składania…

Przetarg na dokumentację projektową nowych źródeł ciepła

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej nowych źródeł ciepła wytwarzających ciepło i docelowo energię elektryczną, wykorzystując jako paliwo gaz ziemny, zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim (C1 przy ul. Orlej 11 i C2 przy ul. Rolniczej 75). SIWZ załączniki 1, 2, 4 i 5 załącznik 3 załącznik 6 Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp.…