Przetarg na dostawę energii elektrycznej na 2024 (rozstrzygnięty)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej dla potrzeb naszej spółki. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem „ Energia elektryczna ” w terminie do 31 sierpnia 2023 do godziny 15.00 na adres siedziby spółki. Informacji w sprawie przetargu udzielają:…

WP,c = 1,67 (za 2022)

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim eksploatowanej przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. za rok 2022 Uprzejmie informujemy, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim eksploatowanej przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o., bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i…

Niższe ceny gazu i węgla

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o. informuje, że reagując na bieżącą sytuację na rynku paliw, wynegocjowała nowe ceny gazu i węgla. Cena gazu (netto) ujęta w obowiązującej taryfie dla ciepła wynosi 771,41 zł/MWh. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. cena gazu została obniżona do 629,84 zł/MWh, a następnie od 1 lipca 2023 r. ulegnie obniżeniu do poziomu 298,83 zł/MWh, zgodnie z…