Przetarg w formule „wybuduj” rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów

Ogłaszamy przetarg w formule „wybuduj” rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów na odcinku od sieci magistralnej w rejonie studni S-27A/1 przy ul. Jerozolimskiej, wzdłuż ul. Jerozolimskiej do ul. Litewskiej z rozgałęzieniem do ul. Wojska Polskiego / Pereca (etap I: budowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej na odcinku od z1p1 w ul. Jerozolimskiej do z31p31 w ul. Zamkowej w…