Awaria magistralnej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dmowskiego 37

Usuwamy awarię magistralnej sieci ciepłowniczej (2 x dn300) w rejonie ul. Dmowskiego 37, skutkiem czego w dniu 23 marca 2022 r. (środa) od godziny 9.00 zmuszeni będziemy wstrzymać dostawę ciepła do obiektów zlokalizowanych pomiędzy ulicami: Dmowskiego, Energetyków, Al. Concordii, Al. Sikorskiego, Poprzeczna. Planowany termin wznowienia dostawy ciepła tego samego dnia (23 marca 2022 r.) w…

Zmiana cen i stawek opłat za ciepło od 5 kwietnia 2022 r.

Istotny wzrost kosztów zakupu paliwa oraz kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, zmusił nas do wystąpienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat. Prezes Urzędu Regulacji…