Zmiana formy dostarczanych dokumentów (faktur) z papierowej na elektroniczną

Szanowni Odbiorcy, Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę sposobu przesyłania dokumentów (faktur) wystawionych przez Spółkę, z formy papierowej na elektroniczną. Wobec powyższego prosimy o wypełnienie formularza wyrażenia zgody przez Odbiorcę usług do otrzymywania faktur i innej korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełniony formularz należy dostarczyć do…

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o. informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwa (Dz. U. z 19.09.2022 r., poz.1967). Ustawa wprowadza obowiązek stosowania przez dostawców ciepła w okresie od 1 października…

Przetarg na projekt i budowę sieci ciepłowniczej wysokich parametrów

Zapraszamy do składania ofert „Zaprojektuj i wybuduj rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów na odcinku od sieci w rejonie komory K-11/1 przy Al. Armii Krajowej w kierunku ulicy Szkolnej, wzdłuż ulicy Szkolnej do ulicy Przyszłej i ulicą Przyszłą do ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim” Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o.o., ul. Rolnicza 75, 97-300…

Przetarg na wykonanie i dostawę węzła cieplnego dla potrzeb budynku Zaplecza C-2 (była SUW) przy ul. Rolniczej 75

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę węzła cieplnego dla potrzeb budynku Zaplecza C-2 (była SUW) przy ul. Rolniczej 75 w celu umożliwienia podłączenia do sieci ciepłowniczej budynku Zaplecza C-2 (zmiana miejsca zasilania). Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o.o., ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski. Termin składania ofert – 10.03.2022 r. Zamawiający zastrzega…

Przetarg na projekt i budowę sieci ciepłowniczej wysokich parametrów

Zapraszamy do składania ofert „Zaprojektuj i wybuduj rozdzielczą sieć ciepłowniczą wysokich parametrów na odcinku od sieci w rejonie komory K-11/1 przy Al. Armii Krajowej w kierunku ulicy Szkolnej, wzdłuż ulicy Szkolnej do ulicy Przyszłej i ulicą Przyszłą do ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim” Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o.o., ul. Rolnicza 75, 97-300…

Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych i sieci rozdzielczej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy ciepłowniczych i sieci rozdzielczej (12 rozłącznych zadań). Miejsce składania ofert: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z .o. o., ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski. Rozpatrzymy wyłącznie te oferty, które wpłyną do siedziby Spółki do dnia 26.01.2022 r. Zapytanie ofertowe Wzór umowy Zadania: warunki przyłączenia – Budynek A ul.…