13 października 2020 r. – awaria ciepłociągu – przerwa w dostawie ciepła

Informujemy, iż w nocy 12/13 października nastąpiła awaria rozdzielczej sieci ciepłowniczej 2 x dn350 zlokalizowanej w terenie zieleni w okolicy bloku przy ul. Belzackiej 64 bl.2a. Niezwłocznie przystępujemy do prac związanych z usunięciem awarii. 13 października od wczesnych godzin porannych wstrzymana została dostawa ciepła na potrzeby c.o. i c.w. do wszystkich obiektów zasilanych z komory…